شخصیت جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شخصیت: جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است و در صورت احتساب میانگین ۷۵ متر جهت یک واحد مسکو

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد/ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت+ جدول

عبارات مهم : ایران

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است و در صورت احتساب میانگین ۷۵ متر جهت یک واحد مسکونی، سهم وام ۸۰ میلیون تومانی از قیمت مسکن ۱۴.۴ درصد و سهم وام ۱۶۰ میلیون تومانی ۳۸.۵ درصد هست.

به گزارش فارس، بااهمیت ترین و تنها سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن سیاست های اعتباری بود.افزایش سقف تسهیلات در قالب اوراق حق تقدم مسکن از ۴۰ میلیون به ۶۰ میلیون تومان و صندوق بعد انداز مسکن یکم از جمله مهمترین کارها این دو دولت تاکنون بوده هست.

با توجه به استقبال زوج های جوان و مسکن یکمی ها از طرح صندوق بعد انداز مسکن یکم و بالاتر بودن سقف این تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات، در این گزارش، با استناد آمار میانگین قیمت مسکن در مناطق متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه که به وسیله بانک مرکزی تهیه شده است هست، سهم قدرت خرید وام مسکن براساس قیمت های فعلی را مورد بررسی قرار داده ایم.

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

در قالب صندوق بعد انداز مسکن یکم، متقاضی به مدت یک سال ۴۰ میلیون تومان در صندوق سپرده گذاری کرده و بعد از طی شدت دوره یک ساله حداکثر ۸۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد، البته متقاضی می تواند معادل ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن دریافت کند که باید ۳ میلیون تومان جهت آن اوراق خریداری کند.

در قالب همین صندوق روش دیگر تامین مالی، سپرده گذاری زوجین هست. به این صورت هر یک معادل ۴۰ میلیون تومان (در مجموع ۸۰ میلیون تومان) سپرده گذاری کرده و بعد از یک سال ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است و در صورت احتساب میانگین ۷۵ متر جهت یک واحد مسکو

طبق محاسبات براساس قیمت های فروردین ماه، تسهیلات ۸۰ میلیون تومان در عالی ترین حالت، می تواند سهم ۴۰ درصدی در قیمت مسکن داشته باشد. این تسهیلات متناسب با میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ پایتخت کشور عزیزمان ایران هست.

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است و در صورتی که میانگین و استاندارد متراژ مسکن را ۷۵ متر در نظر بگیریم، میانگین بهای مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از ۴۱۴ میلیون تومان هست. با این حساب سهم وام ۸۰ میلیون تومانی از قیمت مسکن ۱۴.۴ درصد و سهم وام ۱۶۰ میلیون تومانی ۳۸.۵ درصد است.

به گزارش فارس، قیمت مسکن در سال ۹۶ بعد از چند سال آرامش، زیاد کردن شدیدی داشت و این رشد در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ هم ادامه یافته هست. این رشد بعد از آن در بازار مسکن به وجود آمد که بهای ارز در بازار در نیمه دوم سال شروع به زیاد کردن کرد.

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

زیاد کردن بهای ارز در کنار رسیدن موعد دریافت تسهیلات خرید مسکن، رشد قیمت مسکن را شدت داد تا جایی که تقاضای خرید در اسفند ماه سال ۹۶ تا ۳۳.۱ درصد و در فروردین ماه امسال ۵۹.۱ درصد کم کردن یافت.

مقایسه آماری اسفند ماه سال ۹۵ با فروردین ماه ۹۷ نشان می دهد که میانگین قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۵.۸ درصدی میانگین قیمت مسکن در این مدت هست.

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است و در صورت احتساب میانگین ۷۵ متر جهت یک واحد مسکو

در صورتی که میانگین یک واحد مسکونی را ۷۵ متر در نظر بگیریم، در واقع میانگین قیمت مسکن از ۳۲۹ میلیون تومان به ۴۱۴ میلیون تومان رسید که نشان دهنده رشد ۸۵ میلیون تومانی قیمت است،بنابراین رشد قیمت مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از اسفند ماه ۹۵ تا فروردین ماه قدرت خرید زیاد کردن یافته از محل تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم را خنثی کرده و تنها متقاضیان تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی رشد قدرت خرید خواهند داشت.

از طرف دیگر سهم تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق بعد انداز مسکن یکم در این دوره مورد بررسی از ۲۴.۳ درصد به ۱۴.۴ درصد و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی این صندوق از ۴۸.۶ درصد به ۳۸.۵ درصد کم کردن یافته است.

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

بنابراین افت شدید قدرت خرید مسکن، با رشد قابل ملاحظه بهای مسکن، شرایطی را رقم زده است که دیگر دریافت تسهیلات از صندوق بعد انداز مسکن یکم نمی تواند سهم قابل توجهی از بهای خرید مسکن را پوشش دهد.

تجربه دهه های گذشته نشان می دهد زیاد کردن سقف تسهیلات خرید مسکن به فاصله کوتاهی منجر به رشد قیمت مسکن شده است و این پدیده ناشی از نبود سیاست های کنترلی در بازار مسکن هست.

در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت جهت کنترل قیمت مسکن از ابزار های سیاستی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر منزل های خالی استفاده می کند. این ابزارها مانع از ایجاد فضای حبابی و تبدیل شدن مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای می شود.

اما در خلاء این قوانین و سیاست ها در ایران، رشد سقف وام و یا حتی قیمت ارز و یا هر بهانه دیگری، رشد شدید قیمت مسکن را در پی دارد. بنابراین به نظر می رسد علاوه بر تمهیدات اعتباری جهت بخش مسکن باید از ابزارهای کنترلی جهت قیمت آن هم استفاده کرد به طوری که مسکن صرفا یک کالای مصرفی تلقی و از ثبات نسبی برخوردار شود.

متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه ۹۷ براساس

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | میلیون | تسهیلات | میلیونی | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

جدول ، اثر زیاد کردن وام مسکن باز هم خنثی شد+ سهم ۱۴ درصدی تسهیلات ۸۰ میلیونی از قیمت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs