شخصیت جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شخصیت: جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سکه کم کردن پیشه کرد ، دلار سر جایش ماند

سکه در بازار امروز با کم کردن قیمت و دلار آمریکا با ثبات قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته، هفته خود را شروع کرد. 

سکه کم کردن پیشه کرد ، دلار سر جایش ماند

دلار سر جایش ماند/ سکه کم کردن پیشه کرد

عبارات مهم : بازار

سکه در بازار امروز با کم کردن قیمت و دلار آمریکا با ثبات قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته، هفته خود را شروع کرد.

به گزارش ایسنا، سکه در هفته گذشته با روند صعودی قیمت همراه بود ولی امروز این روند متوقف شد و به طور نسبی کم کردن قیمت پیدا کرد؛ هر چند در بازار سکه، ربع سکه نسبت به روز پنجشنبه زیاد کردن قیمت را تجربه کرده است.

سکه کم کردن پیشه کرد ، دلار سر جایش ماند

دلار که در هفته گذشته اوج و پایین زیادی داشت و یک روز کاهشی و روز دیگر افزایشی بود، در بازار امروز عوض کردن محسوسی پیدا نکرده و با ثابت ماندن قیمت فروخته می شود. سایر ارزها نیز با کم کردن قیمت همراه هستند.

بازار طلا نیز حرکت نزولی در پیش گرفته و هر گرم طلای ۱۸ عیار کمتر از ۱۴۶ هزار تومان فروخته می شود.

سکه در بازار امروز با کم کردن قیمت و دلار آمریکا با ثبات قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته، هفته خود را شروع کرد. 

واژه های کلیدی: بازار | همراه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

سکه کم کردن پیشه کرد ، دلار سر جایش ماند

سکه کم کردن پیشه کرد ، دلار سر جایش ماند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs